Koroner Arter Hastalığı Tedavi Yöntemleri

Kardiyovasküler hastalar için 3 farklı tedavi vardır. Bunlar ilaçlar, perkütan koroner girişimler ve açık kalp ameliyatıdır. Bunlar arasından hasta ve doktor birlikte en uygun tedavi yöntemini seçerler.

İlaç tedavisi

İlaç tedavisi, tanı konulmamış kardiyovasküler hastalığı olan hastalar (birincil koruma) ve (ikincil koruma) olan hastalar arasında farklılık gösterir. Her kardiyovasküler hastanın günlük 100-300 mg aspirin alması gerekir. Bununla birlikte, tüm sağlıklı insanlara aspirin almaları tavsiye edilmez. 10 yılda yüzde 6’dan fazla kalp krizi geçiren kişilere, sadece sağlıklı insanlar olsalar bile, aspirin almaları tavsiye edilir.

Hastaların birincil korunma için düzenli olarak diyabet ve tansiyon ilaçları alması da önemlidir. Birincil ve ikincil korumaya kolesterol ilaçlarını dahil etme kriterleri de farklılık gösterir. Kullanılan ilaç gruplarının geri kalanı hemen hemen aynıdır.

Koroner anjiyoplasti ve stentler

Kalbin lokal vazokonstriksiyonunun ameliyatsız bir yöntemle açılması işlemine koroner anjiyoplasti (damarların balonla açılması) denir.

Sönmüş balon, inguinal arterlerden sokulur, kalbin damarlarına ilerletilir ve buraya “kılavuz tel” yardımı ile yerleştirilir, bu kılavuz boyunca kayarak darlık bölgesine yerleştirilir ve dış basınçla şişirilir ( yaklaşık 3 kez). görmek olur.

Kalp ameliyati

Koroner arter baypas ameliyatı, arterin tıkalı veya daralmış kısmının dışında başka bir yol oluşturarak kalbin yeniden güç kazanmasını sağlar. Birden fazla damar tıkalıysa, birden fazla baypas prosedürü gerçekleştirilir.

Baypas veya greft için kullanılacak damarlar göğüs, kalp veya bacaktan alınır ve tıkalı bir koroner artere bağlanır. Yaygın olarak kullanılan greftler, göğüs duvarından alınan bir torasik arter, koldan alınan bir aort damarı ve bir bacaktan alınan bir damardır.

Minimal invaziv yöntemler

Minimal invaziv bir teknik olan endoskopik cerrahide özel endoskopik cihazlar kullanılarak göğüs bölgesinde açılan küçük kesilerden açık kalp ameliyatı yapılabilmektedir. Operasyon sırasında cerrahi aletler tamamen cerrahın kontrolündedir.

Endoskopik yöntemle ablasyon prosedürleri, koroner arter baypas greftleme, kapak onarımı, kapak değiştirme prosedürleri, kalp deliği kapatma ve ritim tedavisi için kullanılabilir.

Robotik cerrahi

Ameliyat için tasarlanmış bir robot, ameliyatı cerrahların rehberliğinde gerçekleştiriyor. Robotik cerrahi ile endoskopik cerrahi arasındaki temel fark, cerrahın monitöre bakması ve robotun kollarını uzaktan kontrol etmesidir.

Operasyon sırasında cerrah hasta masasının biraz önünde, operasyonu denetleyebileceği bir konsola oturur. Bu konsoldan görüntüler alıyor ve robotun kollarını hareket ettirebiliyor. Bu görüntülerle cerrah, robotun cerrahın eli gibi hareket edebilen diğer kollarını harekete geçirerek karmaşık ve hassas bir operasyon gerçekleştirir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*