İş Güvenliği Danışmanı Kimdir?

Ülkemizde denetimlerin ve yaptırımların arttığı iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda danışmanlara ihtiyaç vardır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda yönetmelikler hazırlamıştır. Eğitim kurumlarına yetki vererek danışmanlar yetiştirilmeye başlanmıştır. Her iş yerinin iş güvenliği danışmanı ile çalışma zorunluluğu vardır. Bu sebeple bu iş kolunda profesyonellere ihtiyaç artmıştır.iş güvenliği danışmanı, iş güvenliği danışmanının görevleri, iş güvenliği danışmanı ne iş yapar

Çalışma ortamları türlü tehlikelere açık yerlerdir. Bu sebeple çalışan sağlığı tehdit altındadır ve işverenlerin dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Ancak bu hususların hepsine hakim olmayan işveren, danışmanlık hizmeti almak zorundadır. İyi yetiştirilmiş uzmanlar sayesinde çalışanların daha güvenli bir ortamda işlerini yürütmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede işçiler daha stressiz bir ortamda, daha verimli bir şekilde çalışacaktır. İşte bu sebeple iş güvenliği danışmanı ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığın yetki verdiği eğitim kurumları kurslar düzenleyerek mühendis, mimar ve teknik elemanları iş güvenliği uzmanı yapmaktadır. Bu eğitimler teorik ve pratik derslerden oluşmaktadır. Eğitimlerini tamamlayan adaylar Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı sınavlardan geçer not alarak birer iş güvenliği uzmanı olmaktadır. İş güvenliği danışmanları şirketlerde risk analizi yaparak, oluşacak tehlikeleri daha gerçekleşmeden analiz ederler. Bu tehlikeler için önlemler alırlar ve işverene bilgi vererek yapılması gerekenleri aktarırlar. Periyodik olarak iş güvenliği hususunda kontroller yaparak tehlikeleri en aza indirgemeye çalışırlar. Yangın, patlama, doğal afet gibi konular için acil durum planlaması hazırlarlar. Bunları yaparken başka kuruluşlardan yardım almaları gerekebilir ve bunu işverene yazılı olarak bildirirler. Sorumluluk bu sebeple hem işverenin hem iş güvenliği danışmanının üzerindedir. Çalışanlara her türlü konuda eğitim verirler ve onların bilinçlenmesini sağlarlar. Eğitimli bireyler tehlike anlarında ve acil durumlarda ne yapmaları gerektiğini bildikleri için, bu durumlardan en az hasarla kurtulabilirler.

İnsan sağlığından daha önemli bir konunun olmadığı düşünüldüğünde iş sağlığı ve iş güvenliği konusu büyük önem kazanmaktadır. Bu sebeple iş yerlerinin tehlike durumlarına göre tam zamanlı veya ortak sağlık güvenlik birimlerinden temin edilecek bir iş güvenliği danışmanı ile çalışılması gerekmektedir. Bu işveren için işlerin aksatılmadan yürütülmesini, çalışanlar için ise can güvenliğini sağlayacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*